Nokia 5230 – krasztest Karola

Nokia 5230 po dwóch miesiącach użytkowania.