MPAA i RIAA chcą wprowadzić państwo policyjne

MPAA i RIAA odpowiadają na raport rządowej agencji podważającej wysokość strat z powodu piractwa. Organizacje zrzeszające twórców proponują państwo policyjne.