Era Rodzinna – patologiczna ta rodzina

Era sieć Rodzinna? Ta rodzina z reklamy jest jakaś patologiczna.