Windows 8.1 Preview – mini instalacja na VirtualBox

Kilka wskazówek do instalacji Windows 8.1 Preview x64 na VirtualBox.