Przejście do nowej linii przy stosowaniu include/require w PHP

Dziwne przejście do nowej linii przy stosowaniu include / require w PHP? Oto wskazówki.