Ustawianie polis (polityk) w Windows 7 Home Premium

Zmiana ustawień polis / polityk w Windows 7 Home Premium bez przystawki GPEdit.msc.